KOMPLETNA BRIGA
- preko 35 godina iskustva
- vlastiti razvojni labaratorij
- višegodinje jamstvo na usluge
- za naše pacijente, smještaj gratis

RADNO VRIJEME
Usluge obavljamo prema unaprijed rezerviranom terminu ili pozivu za hitnu intervenciju.


DEŽURNI TELEFON
+385 (0)97 798 9800